Mapa strony Kontakt

Powiat Bolesławiecki Gmina Pieńsk Gmina Węgliniec Powiat Zgorzelecki

O projekcie

Projekt pn. Odkryj urok Borów Dolnośląskich – kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie (Nr Projektu: RPDS.06.05.00-02-014/10) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

W ramach projektu realizowana jest kampania promująca subregion Bory Dolnośląskie, a także produkty turystyczne oferowane przez jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w jego skład. Przyjęta strategia promocji polega na wykorzystaniu walorów krajobrazowych i przyrodniczych, potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla podniesienia atrakcyjności subregionu.

Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej oraz zwiększenie ruchu turystycznego w subregionie.

W projekcie uczestniczą następujące jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Bolesławiecki (Lider), Gmina Pieńsk, Gmina Węgliniec i Gmina Miejska Zgorzelec.

Wartość całkowita projektu wynosi 746.118,40 zł, w tym 521.904,88 zł -  dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, co stanowi 70 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Więcej informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na www.rpo.dolnyslask.pl

Projekt i wykonanie: Istotne.pl Bolesławiec